■ Diabetes type 2 er en sykdom hvor sukkerinnholdet i blodet er høyere enn normalt.

■ Sykdommen debuterer ofte hos voksne over 40 år, og forekomsten øker sterkt med alderen.

■ Personer med diabetes type 2 har fremdeles insulinproduksjon, men insulinet virker for dårlig og/eller det produseres for lite insulin i forhold til behovet.

■ Antall nordmenn med diabetes type 2 er firedoblet de siste 50 år. Hvert år får anslagsvis 6000–7000 nordmenn diagnosen.

- Er man først disponert, så er det livsstilen som bestemmer om eller når i livet man utvikler sykdommen, sier fastlege Kristian Furuseth. Dessverre ser vi at denne formen for diabetes utvikles av stadig yngre personer, det skyldes ikke genetikk, men en livsstil med inaktivitet som igjen fører til overvekt. Og overvekt regner vi som den aller viktigste årsaken.

Livsstilsendringer som regel ikke nok

Legene legger stor vekt på informasjon og kunnskap som kan hjelpe pasientene til å få en bedre livsstil. Siden endring av livsstil er svært krevende for de fleste, har mange kommuner opprettet ulike arenaer hvor man kan treffe likesinnede og drive fysisk aktivitet sammen med andre for å øke motivasjonen. Og nettopp det sosiale er viktig, for det er lett å lure seg selv når man skal legge om livsstilen helt på egenhånd.

- Når vi får inn disse pasientene informerer og oppmuntrer vi dem til å legge om livsstilen, men dessverre viser studier at disse livsstilsintervensjonene har litt effekt i starten, så gir den seg. Pasientene går kanskje ned i vekt til å begynne med, men så er det en stygg tendens til at man går opp igjen, forklarer Furuseth.

I tillegg til livsstilsforandringer er det som regel nødvendig med medikamentell behandling av fett, sukker og trykk, eller kolesterol, blodsukker og blodtrykk.

- Riktig medikamentbruk er nøkkelen til suksess for disse pasientene for å hindre komplikasjoner. Kommunikasjon og informasjon om dette til pasientene er derfor avgjørende for en god behandling, sier Furuseth.

350 000 er rammet i Norge

Det finnes ikke et eksakt tall, men man anslår at rundt 350 000 er rammet av type-2 diabetes i Norge. Halvparten av dem er ikke klar over at de har det. Det er to hovedtyper komplikasjoner, de som er direkte knyttet til blodsukkeret og som kan føre til øyekomplikasjoner, nerve- og nyreskade. Det andre er den generelle økte faren for hjerteinfarkt og hjerneslag som sykdommen bringer med seg. 

- Det er viktig å komme tidligst mulig til lege, for effekten av behandlingen er størst i begynnelsen av sykdomsforløpet. Noen blir kanskje litt skremt av alle medikamentene de får som følge av type-2 diabetes, og de er kanskje den pasientgruppen som får flest medikamenter. Når jeg sier at disse pasientene skal ta sine medisiner med glede, så innebærer det også en forpliktelse om at jeg må ha god kunnskap om de forskjellige typene som jeg skriver ut. Effekten av medikamentene som finnes i dag er svært gode, men mulighetene for bivirkninger og dårlige resultater er også til stede. Mange er redde for medisiner og da blir det nødvendig at jeg både kan forklare hva det er godt for og også stoppe forskrivningen hvis effekten ikke blir som forventet, avslutter Furuseth.