Tonstad er overlege, dr. med. ved seksjon for preventiv kardiologi, avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus.

Hva er sammenhengen mellom diabetes og hjerte- og karsykdommer?

- Det er en veldig sterk sammenheng og det skyldes en rekke ting. En av dem er forstyrrelser i fettstoffet i blodet, noe som henger sammen med at pasientene har insulinresistens. En annen årsak er en betennelsesreaksjon i kroppen. Den skyldes at de med diabetes får fett som samler seg på feil steder på kroppen. Fettet kan for eksempel samle seg rundt innvollene i magen, i leveren, rundt blodårene og inni muskulaturen, og dette kan skape en betennelsesreaksjon. Blodsukkeret gjør også at kolesterolet har lettere for å avleire seg. Mange i denne gruppen har for høyt blodtrykk, og det skyldes gjerne insulinresistens. Noen har også det vi kaller en autonom dysfunksjon. Det betyr at hjertet ikke slår akkurat som det skal fordi nervene som kontrollerer hjerteslagene er litt forstyrret. Det er flere årsaker enn dette, men dette er de viktigste.

Hva kan jeg gjøre selv for å forebygge?

-  Det som gir aller størst effekt veldig fort er å slutte å røyke. I dag er det ikke mer enn cirka 13 prosent av befolkningen som røyker lenger, og det er bra. Men det er viktig å vite at festrøyking også er veldig skadelig, så det er total røykeslutt som er det aller beste. Hvis man må bruke noe som inneholder nikotin er snus og e-sigarett bedre enn sigaretten. 

- Betennelse i kroppen som skyldes at fettet er på feil sted kalles en lavgradig betennelse. Den kan dempes ved en moderat vektreduksjon, og hvis man er overvektig er anbefalingen en vektreduksjon på fem prosent. For å få til dette må kostholdet ofte endres, og i tillegg demper mosjon insulinresistensen. Det viktigste er å gjøre noen aktiviteter regelmessig enn selve lengden på de enkelte øktene, men en halvtime med aktivitet hver dag er bra.

Hva kan legen hjelpe meg med?

- For de som har diabetes er det veldig viktig å ha et godt samarbeid med legen. Ofte er det nødvendig med flere ulike medisiner. Forstyrrelser i blodfettet hvor det er for lite av det gode kolesterolet, høyt blodfett og harsknet kolesterol er vanlig. Harskningen blir mindre hvis man slutter å røyke, men for å få det dårlige kolesterolet ned, er det vanlig å bruke medisiner som betegnes som statiner. Det er mange som er litt skeptiske til disse kolesterolsenkende medisinene, men de reduserer hjerteinfarkt, hjerneslag og død. Det er over 530 000 som bruker dem i Norge i dag og anbefalingen er at nærmest alle med diabetes bør bruke dem.

- Blodtrykket er også blant de viktigste årsakene til hjerte- og karsykdommer, så det er viktig å få blodtrykket ned til et anbefalt nivå som ligger rundt 135/80. Legen skriver ofte ut blodtrykksmedisin, men mosjon, lavere vekt og reduksjon av alkoholinntak har også innvirkning på blodtrykket.

Så de fire viktigste rådene er?

- Hvis man slutter å røyke, reduserer det dårlige kolesterolet, går litt ned i vekt og får orden på blodtrykket, så er det de aller viktigste elementene for å forebygge hjerte- og karsykdommer.