– Diagnosen type 2-diabetes blir ofte stilt på et sent tidspunkt. Dessverre er det slik at halvparten av de som har type 2-diabetes sannsynligvis ikke vet selv at de har sykdommen, sier spesialist i allmennmedisin, Kristian Furuseth, som har forsket på området over lang tid. Han påpeker viktigheten av hvor tidlig en diagnose blir stilt for en eventuell diabetiker. – Fortsatt er det slik at diagnosen noen ganger stilles etter mange år når sykdommen har gjort varig skade. Tidlig diagnostikk vil sikre at flere kan få god behandling og dermed unngå senkomplikasjoner, forteller han.

Diabetes type 2 rammer for det meste personer over 40 år. Men stadig yngre mennesker får også denne diagnosen

En ny epidemi

I Norge har i dag rundt 375 000 personer diabetes. Av disse har rundt 25 000 diabetes type 1, mens resten har diabetes type 2. Rundt halvparten av de med diabetes type 2 har ennå ikke fått diagnosen, og lever i dag med diabetes uten selv å vite om det. Diabetes type 1 – også kalt insulinavhengig diabetes – oppstår i alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne. Diabetes type 2 rammer for det meste personer over 40 år. Men stadig yngre mennesker får også denne diagnosen. – Antall personer med type 2- diabetes har økt kraftig de senere årene. Dette beskrives ofte som en epidemi. Sykdommen bryter ut hos stadig yngre mennesker med stadig høyere kroppsvekt. Undersøkelser viser imidlertid også at mange er godt regulert og får god behandling for å forebygge hjerte- og karsykdom.

Hvilke konsekvenser kan diabetikere få?

Furuseth understreker at personer med diabetes kan utvikle senkomplikasjoner, der høyt blodsukker over tid kan gi netthinnesykdom med synssvekkelse. I tillegg kan nervesystemet rammes. – Dette kan bidra til fotsår og i verste fall amputasjoner. Nyrene kan også svekkes etter mange år med høyt blodsukker, og personer med type 2-diabetes har økt sjanse for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Hvordan kan man diagnostisere diabetes?

Høsten 2012 ble det introdusert en ny måte å diagnostisere type 2-diabetes på. I stedet for å måle blodsukkeret, kan man nå få målt en prøve som sier noe om blodsukkernivået de siste par månedene. Denne prøven heter HbA1c og kan måles direkte på de fleste legekontorer.