- Den forrige ISO-standarden ga rom for et avvik på maksimalt 20 prosent. I standarden som kom i 2013, er dette strammet inn til 15 prosent. Pasientene som trenger disse apparatene får blodsukkerteststrimlene på blå resept og Helfo betaler ut refusjon. Derfor har Helfo også satt ytterlige krav til hvilken kvalitet som det skal være på blodsukkermålingen, sier Kari Nerhus som er kvalitetsleder i Noklus.

Målet med den nye ISO-standarden er å gjøre målinger som er sikrere for de som har diabetes. Selve standarden gir rom for at produsentene selv kan gjøre egne tester av blodsukkermåleapparatene.  I Norge er dette strammet inn og det er bestemt at testene skal gjøres av en partner som er uavhengig av produsenten. En instans som kan gjøre dette er Skandinavisk utprøving av instrumenter for Primærhelsetjenesten (SKUP).

- Det ligger i sakens natur at produsenter som oppnår dårlige tester i egen regi ikke vil offentliggjøre disse. Vi har et organ som gjør en nøytral testing, og da er vi sikrere på at resultatene blir mer treffsikre, forklarer Nerhus.

Produsentene av blodsukkermålingsutstyret har tiden frem til 2016 på å tilpasse seg den reviderte ISO-standarden.