- Jeg har alltid hatt samme «approach» til livet. Jeg har alltid vært flink til å leve, sier Hasse Hoftvedt. 

Og aldri har det vært større sjanse for å kunne leve et 100 prosent normalt liv. Nesten hele livet har han levd med diabetes type 1.

 - Jeg har hatt diabetes i 46 år, og jeg må si at jeg synes det er en forferdelig, altomgripende sykdom, sier han. 

Han har prøvd de fleste apparater, har fordypet seg i litteratur om egen sykdom og har gjort det som kan gjøres for å forstå og leve så godt som mulig med den. Ny teknologi gjør at han kan leve livet med kontroll. Full oversikt over blodsukkeret er dessuten alfa og omega for å motiveres til å behandle sykdommen sin riktig, mener han. 

I dag har han en insulinpumpe med kontinuerlig glukosemåling. En algoritme i pumpen forutser at glukosenivået er på vei ned og stopper pumpens insulintilførsel før glukosenivået blir lavt. Det forhindrer 75 prosent av alle følinger, gir mer trygghet, og livskvaliteten øker når man ikke er redd for følinger. 

- Ingen er 100 prosent motivert hele tiden. Vi ligger stort sett midt på. Det aller viktigste er å vite blodsukkeret sitt. Da kan man trigges til å lære mer om egen sykdom.

Kunnskap og idrett har vært nøkkelen

Da han fikk diagnosen var det lite kunnskap om hvordan sykdommen fungerte. Man visste ikke hvilke nivå blodsukkeret skulle ligge på, man visste ikke hva som kunne få det til å bikke over, og man hadde ingen apparater til å måle blodsukkeret med hjemme. Hasse måtte til legen for å ta urin- og blodprøve annenhver uke, han måtte sette en stor, ubehagelig glassprøyte med stålspiss hver morgen, og man visste lite om hvordan kosthold og blodsukker henger sammen. 

- Jeg har nok overlevd fordi jeg har vært såpass mye i aktivitet. Men jeg var veldig nøye på å holde meg unna sukker. Jeg var veldig forsiktig, trente mye og drakk lite. Det var lite festing fordi jeg visste at det ville ha en konsekvens, og det styrte meg veldig. 

Som tenåring ble Hasse, som i dag er eier av treningskjeden Fitness Xpress, en del av stupmiljøet i Tønsberg, og det tok ham videre til USA som 20-åring tidlig på 80-tallet. Sammen med idretten er nok dette en av grunnene til at han har klart å leve så godt med diabetes som han har. For ham er kunnskap nøkkelen, og der lå USA mange hakk foran Norge. Her lærte han om sin egen sykdom, han fikk han sin første blodsukkermåler og sin første insulininjektor uten nål. 

- Teknologien har gjort meg tøffere

Trygghet er en fellesnevner når Hasse snakker om livet sitt i dag. Han har jobbet med å forstå sykdommen sin for å kunne leve med den på best mulig måte. Med insulinpumpe og kontinuerlig glukosemåling er ting tilrettelagt for ham. 

- Teknologien har gjort meg tøffere. Blant annet ved at jeg tør å sette små, korreksjonsdoser med insulin og samtidig sikrer en funksjon i insulinpumpen, at jeg kan opprettholde en aktiv hverdag uten å være redd for følinger. Med insulinpumpen med integrert kontinuerlig glukosemåling er HbA1c forbedret med mer enn 0,5 prosent, og har nå vært under 7 prosent siden jeg tok i bruk pumpen for 2,5 år siden, og antallet nattlige følinger er markant redusert.

 De som får diabetesdiagnosen i dag vil han råde til å gjøre det samme som ham: 

- “Get over it, get to it”. Du har lov til å sørge. Det har ikke vært noen tid, etter at man begynte å administrere insulin, der det er større sjanse for å leve et 100 prosent normalt liv uten komplikasjoner enn i dag. Da må man ta det seriøst Man må være villig til å lære seg, sette seg inn i sykdommen og bruke den teknologien som gjør en trygg og gir en fin blodsukkerbalanse.