- En undersøkelse på Ullevål sykehus i 2012 viste at nesten 40 prosent av pasientene som ble lagt inn med et akutt hjerteinfarkt hadde kjent diabetes II, eller fikk diagnostisert tilstanden i forbindelse med hjerteinfarktet, forteller dr. Helge Istad, helsefaglig rådgiver innen hjertesykdommer i LHL.

Istad tok i 2010 initiativ til en lærebok på norsk i hjertesykdommer, og har også skrevet en bok til hjertepasienter. Han er bekymret for at den store økningen i forekomsten av diabetes II kan gi oss en nye bølge av hjertesykdommer.

Større risiko for hjertesykdommer

Diabetes øker risikoen for å få hjertesykdommer med minst to ganger den risikoen de uten diabetes har, og enda mer for kvinner enn for menn. I tillegg får diabetikere som utvikler hjertesykdommer oftere hjertesykdom som er vanskelig å behandle. Spesielt ser man dette ved at diabetikere som har vært inne til utblokking av kransårene rundt hjertet (såkalt PCI-behandling) oftere får tilbake nye forsnevringer på utblokkede områder (restenoser) og derfor må behandles mange ganger.

Diabetessykdommen fører til at hele kransåretreet (koronarkarene) rammes av en betennelsesprosess, og avleiringene i åreveggen blir utbredte og diffuse. Dette gjør det vanskeligere å reparere med utblokking og innsetting av stenter. Mange diabetikere må behandles med full bypassoperasjon fordi forandringene er så utbredte.

Hjertesvikt

Et annet problem hos diabetikerne er at de medisinene de settes på for å senke blodsukkeret kan gi såkalte hypoglykemier, det vil si episoder med svært lave blodsukkerverdier («følinger»). Slike episoder gir rask økning i puls og blodtrykk, og slike brå økninger kan utløse akutte hjerteinfarkt.

I tillegg til angina og hjerteinfarkt så tror vi også at det i årene som kommer blir et økende antall diabetikere som utvikler hjertesvikt. Hjertesvikt er en alvorlig tilstand hvor hjertets pumpekraft blir redusert. Pasientene opplever dette ved at de blir tungpustet, og i tillegg blir de blir lettere slitne ved fysiske aktiviteter.

- Vi i LHL ser fram til å flytte inn i nytt sykehus på Jessheim om mindre enn to år. Der planlegger vi et eget tilbud til diabetikere med hjertesykdommer. Dette er fordi vi erfarer at mange av disse har spørsmål rundt hvor mye de kan trene, medisiner de bruker, seksualliv også videre, og at det ofte er lang ventetid på å få timer hos spesialistene på poliklinikkene, avslutter dr. Istad.