Diabetes har lenge vært den viktigste årsaken til redusert syn og blindhet blant de i yrkesaktiv alder i den vestlige verden. Diabetikere har høyere risiko for å få både grønn og grå stær, men er spesielt utsatt for diabetisk retinopati – netthinneskader.

– Svingninger i blodsukkeret påvirker blodkar i kroppen, og i netthinnen sitter masse små blodkar, forklarer spesialist i øyesykdommer, Christine Tvedt, ved Aleris på Frogner i Oslo.

Gir blødninger og skader på netthinnen

Det som kan skje er at blodkarene svekkes. Det kan dannes små utposninger som kan føre til lekkasjer og generell væskelekkasje gjennom karveggen. Dette igjen gir hevelser og blødninger i vevet rundt karene, og de minste karene kan avstenges. Sammen gir dette svekket sirkulasjon og oksygenering av netthinnen. 

– Når sirkulasjonen forstyrres vil netthinnen på sikt reagere med å danne nye blodkar. Det høres bra ut at det kommer noe nytt som skal ordne opp, men disse blodkarene er av dårlig kvalitet, blør og sprekker lett, og de vokser ofte på feil sted, forklarer Tvedt.

Ved skader i skarpsynsområdet merker du fort at skarpsynet reduseres, men ved hevelser og skader andre steder i netthinnen kan det gå lang tid før du får symptomer. Forebygging er viktig, og det samme er jevnlige kontroller hos øyelege.

– Diabetes retinopati bør behandles før symptomer oppstår. Blir det oppdaget tidlig kan vi ofte reversere veldig mange av forandringene, forteller Tvedt.

Andre viktige forebyggende tiltak er det å ha kontroll på blodsukkeret. Det er blodsukkersvingninger over tid som øker risikoen. I tillegg vil også høyt kolesterol og høyt blodtrykk, som er vanlig hos diabetespasienter, øke risikoen, og en god og bred behandling av diabetes er viktig.

Viktig med jevnlig kontroll

Behandlingen av netthinneforandringer kan være injeksjoner, laserbehandling eller en kombinasjon av de to. Til felles har behandlingen at den er god om en kommer tidlig i gang. Hos mange kan skadene leges.

– Behandling med injeksjoner har ofte veldig god effekt. Når vi behandler er punkt én å stoppe utviklingen og hindre at det blir verre. Punkt to er å reversere noe av skaden, og det kan vi i mange tilfeller gjøre.

Alle med diabetes skal henvises til øyelege. Ved diabetes type 1 får du første henvisning fem år etter at diagnosen er gitt. Ved diabetes type 2 oppdages ofte sykdommen sent. Diabetisk retinopati kan da allerede ha begynt å utvikle seg, og du blir dermed henvist til øyelege på diagnosetidspunktet. Om det ikke er oppdaget forandringer anbefales du videre å sjekke deg hos øyelege annethvert år. Gravide med diabetes bør aller helst til sjekk hos øyelege før graviditeten, samt få hyppigere oppfølging enn ellers.

– Alle diabetikere må sjekke øynene sine hos øyelege jevnlig. Aleris Øyeklinikk har lang erfaring med utredning og behandling av diabetesrelaterte øyesykdommer. Stadig flere velger å benytte seg av private alternativer som Aleris – trolig fordi vi ikke har ventetid og pasientene ikke trenger henvisning.