Diabetes er gresk, betyr «noe som renner gjennom», og det viser til den store urinmengden ved ubehandlet diabetes. Sykdommen er kronisk, og skyldes mangel på hormonet insulin eller nedsatt insulinvirkning. Har du diabetes, har du kronisk forhøyet blodsukker.

Har du diabetes type 1, har kroppen din sluttet å produsere insulin. Har du diabetes type 2, lager den for lite. Rundt 28 000 nordmenn har type 1, og regulerer den ved tilføring av insulin.

Diabetes type 2 har med levevaner å gjøre, og antall nordmenn med denne diagnosen er firedoblet de siste 50 år, ifølge generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot.

Viktig å sjekke risiko

Bjørnar allgot, Generalsekretær i Diabetesforbundet.
Foto: Erik M. Sundt

– Diabetes type 2 er en alvorlig sykdom. Oppdager du sykdommen og får behandling på et tidlig stadium, kan denne sykdommen få et gunstigere forløp. Derfor er det viktig at du sjekker om du er i risikogruppen. Det kan du gjøre ved å svare på åtte enkle spørsmål på diabetesrisiko.no.

- Diabetes type 2 er arvelig, familien er ofte inngangen til diagnosen, og behandling dreier seg mye om egenomsorg. Litt flere kvinner enn menn har diabetes, det har sammenheng med at kvinner lever litt lengre, sier Allgot.

Fødsel, ”mens” og underliv

Egenomsorg er viktig for kvinner med diabetes, men faktum er at de yter egenomsorg i mindre grad enn menn. De er ofte omsorgspersoner for andre, og glemmer seg selv. For kvinner med diabetes er det tre stikkord som gjelder: Fødsel, menstruasjon og underliv. Kvinner trenger noe mer insulin i svangerskapet, og noen kvinner får faktisk diabetes kun når de er gravide.

– Kroniske sykdommer tar aldri fri, du må selv ta ansvar for egenbehandling, og utfordres hele tiden fordi blodsukkeret påvirkes av flere faktorer

Det kan også hende at svangerskapet kan trigge diabetes til overflaten. Hormonelle svingninger når man har menstruasjon kan påvirke blodsukkerregulering, og forhøyet blodsukker kan være årsak til sopp og urinveisinfeksjoner i kvinners underliv.

Mål blodsukkeret!

– Kroniske sykdommer tar aldri fri, du må selv ta ansvar for egenbehandling, og utfordres hele tiden fordi blodsukkeret påvirkes av flere faktorer. Å måle blodsukkeret er en viktig del av behandlingen, og hvordan resultatene brukes varierer fra person til person.

- Har du type 1, må du ta insulin jevnlig, og 2/3 av dem som har type 2 må også ta medisiner for å holde sykdommen «i sjakk» så godt som mulig. Lengden av sykdommen gjør at medisin som regel er nødvendig, sier Allgot.

For mye mat – for lite mosjon

Folks levevaner gjør at diabetes øker, både i Norge og på verdensbasis, spesielt type 2. Før fikk vi diabetes type 2 i 60-70-årsalderen, nå får 20-30-åringer det. Vi vet at for mye mat, overvekt og lite mosjon er en viktig årsak.

I dag er 8 av 10 voksne helt inaktive, og det er viktig å snu denne trenden for å redusere type 2. Når det gjelder type 1, er Norge på verdenstoppen når det gjelder barnediabetes. Vi ser også en svak økning i antall med type 1 totalt, men de lever til gjengjeld lenger enn før, i følge Allgot.