En voksen person trekker pusten i gjennomsnitt 15-20 ganger i minuttet, cirka 20 000 ganger per dag, og mer enn seks millioner ganger per år. For en voksen person utgjør det rundt 15 kg luft i døgnet, og for barn relativt mye mer i forhold til kroppsvekten sin.
Da er det avgjørende hva slags luft vi får i oss. Visste du at inneluften vanligvis er mer forurenset med kjemiske stoffer, støv, virus og bakterier enn uteluften?

Det er mye som kan forurense luften i et hjem, ting som vi kanskje ikke tenker over spiller noen rolle. Det være seg hyppig bruk av parfymerte hygieneartikler, renholdskjemikalier, heldekkende tepper, vedfyring, matlaging, stearinlys med eller uten duft, smuss og støv fra kjæledyr eller ting vi tar med oss utenfra, inventar og materiell som gir avgassing. Det er disse faktorene som gir helseutfordringer sammen med mangelfull ventilasjon og ugunstige temperaturer.

Typiske inneklimaplager

Barn og voksne med lungesykdom er mest utsatt for helseplager knyttet til dårlig inneklima, men også friske blir påvirket av et dårlig innemiljø. De minste barna med sine små lunger er mest sårbare. Allergi og astma oppstår gjennom et samspill mellom arv og miljø. Det har lenge vært påpekt at økt forekomst av astma og luftveisallergi blant barn og unge har sammenheng med forurensning i innelufta.

De vanligste inneklimarelaterte sykdommene eller plagene er:

  • Astma, allergi og kols
  • Slimhinneirritasjon, som tett rennende nese
  • Eksem og tørr kløende hud
  • Hodepine, tung i hodet
  • Kreft er i inneklimasammenheng først og fremst er knyttet til røyking og radongass

Fem gode råd om inneluft som ikke koster skjorta

Alle kan gjøre noe for å forbedre inneluften sin. Mange unge flytter hjemmefra om høsten. De bor gjerne på ett rom og kan ikke så mye om å bo riktig. 

  1. Reduser på bruken av kjemiske rengjøringsmidler. Man kommer langt med bare vann, eddik og litt skurepulver til badet.
  2. Unngå heldekkende tepper som etter hvert blir et støvdeponi
  3. Bruk ventilator ved matlaging og sett på vifta på badet før du dusjer så fuktighet trekkes ut av huset
  4. Luft tre ganger daglig i 5 minutter. Luft mot bakgården når forurensingen er lav.
  5. Hold en jevn temperatur i oppholdsrom på 20 -22 grader

Hvor frisk er frisk luft?

Luftforurensing er et problem i større byer, men kan også ramme lokalt.
Om vinteren presser den kalde luften den varme luften ned mot bakken. Dette gjør at oppvirvling av støv, eksos og mye fyring lager partikler som legger seg i områder vi puster. Er været i tillegg tørt og med lite vind, vil ikke forurensningen blåse bort av seg selv. Den tetteste forurensingen legger seg tett mot bakken, rundt det området barn puster. Barn er i vekst. Trekker de inn forurensede partikler over tid, kan dette ramme nervesystemet og hemme utviklingen deres.

Opp fra bakken og ut i sidegatene

Man må legge uteaktiviteter på et tidspunkt der det er mindre forurensning, det vil si utenom rushtrafikken. Velg de minst trafikkerte veiene. For de minste kan man bruke bæresele i stedet for vogn, det er viktig å få barna så høyt som mulig over bakken.

Det er ok å trene

Fysisk aktivitet gjør at man puster fortere og trekker luften lengre ned, derfor bør man søke til høyden hvis man ønsker å for eksempel trene utendørs. Mange tror det hjelper å dekke munnen med et skjerf, men det har liten effekt. Svevepartiklene er så små at man puster dem inn uansett. Skal man beskytte seg må man ha maske som fanger de minste partiklene. Husk at forurensende gasser også kommer inn i bilen selv om man har partikkelfilter.

Flertallet av studiene som er gjort, konkluderer likevel med at helsefordelene ved å være fysisk aktiv uansett er så store, at for de fleste av oss vil det alltid lønne seg å trene kroppen.

Ta vare på luften du puster inn, så tar du bedre vare på deg selv og barna.

Med ønske om en aktiv høst ute og inne.