Av Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn

Men er det virkelig gluten som er problemet?

Vi vet alle at det finnes mennesker som ikke tåler gluten, på grunn av at de har cøliaki. 1–2 % av den norske befolkningen antas å ha cøliaki. Men mange flere hevder å ha glutenintoleranse, eller ikke-cøliakisk glutensensitivitet, som blir omtalt som en matintoleranse der en reagerer på gluten, uten å ha cøliaki. Diagnosen er imidlertid omstridt. En måte å diagnostisere dette på ble nylig underlagt en studie av Hanne Fjeldheim Dale ved Senter for ernæring ved Universitetet i Bergen.

Studien viste at svært få av forsøkspersonene som oppga å reagere negativt på gluten uten å ha cøliaki eller hveteallergi, faktisk reagerte på gluten i maten under forsøket.

Dale kommenterer funnene sine i en artikkel på forskning.no i juni at gluten har fått mye negativ omtale, og mange blir derfor unødvendig redde for det og kanskje reagerer med negativ placebo-effekt i forsøket fordi de forventer å bli syke av gluten.

En annen norsk studie som kom i november 2017 viser til at gluten trolig ikke er årsak til mageproblemer hos mennesker som har selvdiagnostisert seg på grunn av at de opplever å reagere på glutenholdig mat. Studien hevder at fruktaner, som er et karbohydrat som finnes i frukt og grønnsaker trolig var den reelle årsaken til at de fikk symptomer. Fruktaner finnes også i hvete og noen andre kornsorter.  Hvete er den kornsorten, som de som hevder å ha glutenintoleranse, oppgir å reagere mest på.

Forsker og klinisk ernæringsfysiolog, Gry Irene Skodje ved Oslo universitetssykehus som deltok i studien, uttalte på nrk.no at: «Vi tror det ikke er så mange som egentlig er glutensensitive, men at de hører til en sekkebetegnelse som kalles irritabel tarmsyndrom».

En studie i Australia fra 2017 konkluderte med at for bare 16 % av de som hadde selvdiagnostisert gluten- eller hveteintoleranse var det mulig å påvise kobling mellom inntak av gluten og relaterte symptomer.  De andre kunne ikke skille mellom gluten eller placebo inntak.

Ansvarlig for studien, Michael Potter forteller at sju prosent av Australias befolkning unngår gluten i kosten og at mange av dem gjør det på grunn av mage-/tarmproblemer som de tror skyldes gluten.  Men fem av seks som unngår hvete reagerer trolig ikke på hvete/gluten i det hele, uttaler han. 

Oppsummert er det grunn til å være skeptisk til en flom av påstander og myter knyttet til gluten og helseproblemer. Gluten får trolig skylden for mye som har sin rot i andre ting. Og gluten er viktig og nyttig i bakverk.