Tørkeprosessen

En god tørkeprosess er viktig for resultatet, men kanskje spesielt for de som sliter med astma og allergi.

– Ved å male et tynt strøk og la dette tørke i god tid før man tar neste strøk, sørger man for at tørkeprosessen foregår så raskt som mulig, forklarer konserntoksikolog Johnny Kvernstuen

– God tid kommer litt an på hva man maler med, samt temperatur og luftfuktighet, men det er viktig i det minste å følge instruksene angitt på malingsspannet.

Når malingen tørker er det i hovedsak vann som fordamper. Det øker luftfuktigheten i rommet. Det er derfor viktig å lufte også under selve maleprosessen.

Velg riktig maling

Underlaget man maler på er det også viktig å ta hensyn til. Undersøkelser av avdamping fra et fuktet underlag viser at underlaget i seg selv kan avgi stoffer til inneluften.

– Det finnes i dag maling på markedet som er utviklet i samarbeid med NAAF med spesielt fokus på helse.

Riktig maling er også avgjørende, særlig for en allergiker eller astmatiker.

– Normalt sett er vanntynnet maling veldig trygg, forklarer Kvernstuen, og henviser blant annet til en vurdering av 25 vanntynnede malinger som konkluderte med at gravide trygt kan male.

– Det er litt verre med hensyn til personer med astma og allergier. Det jobbes hardt gjennom bevisste valg av råvarer for å redusere sannsynligheten for at disse skal få reaksjoner, men grunnet store individuelle forskjeller i følsomhet er det samtidig vanskelig å komme med garantier for at absolutt ingen i denne gruppen vil kunne reagere.

Les på etiketten

Konserveringsmidler er nødvendige ingredienser i vanntynnet maling fordi det hindrer vekst av bakterier og sopp, som alltid har potensiale til å vokse frem der det finnes vann. Dette er samtidig ingrediensene som oftest fører til reaksjoner.

– Som allergiker kommer man langt ved å kontrollere etiketten om de stoffene man reagerer på står oppført. Det er imidlertid viktig å vite at kravet om å føre opp et stoff på etiketten er avhengig av konsentrasjonen. Er konsentrasjonen lavere enn kravet gitt i forskriftene, kan det derfor likevel være tilstede. Spesielt følsomme allergikere bør være klare over dette, advarer Kvernstuen.

Hans tips til de som må være ekstra påpasselige er å ringe produsenten for mer informasjon.

– Det har de senere årene blitt fokus på inneklima i utviklingen av interiørmaling. Det finnes i dag maling på markedet som er utviklet i samarbeid med NAAF med spesielt fokus på helse. For de med astma- og allergi, er disse produktene det tryggeste valget, og inneholder meget lav emisjon og lite malingslukt forteller senioringeniør, Siri Gilde Flenstad.