- Det vil alltid være forurensning og fukt innendørs, og mangelfull ventilasjon vil påvirke luftkvaliteten. I tillegg er storbyene plaget med luftforurensning utendørs som påvirker luftkvaliteten innendørs. Enkle grep kan forbedre luftkvaliteten betraktelig, sier Jon Dehli, markedssjef i Flexit.

Tiltak for bedre inneklima

Luftsirkulasjon er grunnleggende for et godt inneklima.

- Godt inneklima er avhengig av utskiftning av luften i huset. I nye boliger er det lovpålagte krav til ventilasjon. På eldre boliger er det vanlig med spalteventiler på vinduer, kjøkkenventilator med uttrekk eller ventiler på badet. Det viktigste er at man skaper luftsirkulasjon med vifter eller gjennomtrekk, sier han.

Kan gjøre vondt verre

Mange ønsker å installere eller oppgradere eksisterende ventilasjonssystem i boligen.

- Om du ønsker å forbedre inneklima i en leilighet er dette et spørsmål for borettslaget. I eneboliger er det vanlig med kjøkkenventilator og takhatter. Den store utfordringen er at når man rehabiliterer boliger gjør man tiltak for å forbedre bygningskroppen med etterisolering og bytte av vinduer. Da eliminerer man utettheter og lekkasjer, og redusert ventilasjon med påfølgende forverret luftkvalitet, sier han.

- Et gammelt hus som er litt trekkfullt har en viss infiltrasjon av frisk luft. Det kan gå galt om man ikke tenker på ventilasjon når man pusser opp. Mange opplever at man får dårligere inneklima fordi man ikke tar hensyn til god ventilasjon, og man risikerer å gjøre vondt verre, sier han.

Romventilator

Dehli mener en god løsning kan være en romventilator. Da får man god sirkulasjon og filtrering av luften som tas inn.

- En romventilator trekker ut forurensninger og blåser frisk luft inn i rommet man ønsker ventilert. I tillegg gjenvinnes varme og man unngår varmetap. Den bygningsmessige installasjonen er ofte enkel siden det kun trengs et hull i ytterveggen, sier han.

- I nye boliger anbefaler vi et komplett balansert ventilasjonsanlegg, men har man ventilasjonsbehov i ett enkelt rom i en eksisterende bolig hvor det ikke er mulig å installere rør i forbindelse med komplett ventilasjonsanlegg, så er romventilatorer en alternativ løsning.