Du bør ikke kvie deg å måle på grunn av frykt for at du blir stående hjelpeløs etterpå. Her er noen punkter som loser deg gjennom utrygge radonfarvann:

1. Foreta måling over minimum to måneder i vinterhalvåret i perioden fra midten av oktober til midten av april. Bruk et akkreditert norsk sporfilmlaboratorium og mål radon i oppholdsrom eller rom du tenker å innrede til opphold. Er de målte radonnivåene under 100 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3) er det ikke nødvendig å iverksette tiltak.

2. Er din bolig blant de cirka 35 prosent med radonnivå i området 100 - 200 Bq/m3 kan du forsøke med enkle tiltak slik som tetting av rør- og kabelgjennomøringer og sprekker i gulv, samt forsøke å øke luftskifte. Flere ventiler eller mekanisk Minvent kan hjelpe med dette.

3. Er radonnivået i noen av de målte rom høyere enn 200 Bq/m3 bør du kontakte en rådgiver. Velg firma med toppkompetanse som har rådgivere med høyere utdannelse og over 10 års erfaring innen radonfeltet. Be om grundig inspeksjon med tiltaksplan.

4. En tiltaksplan vil inneholde en liste over radontiltak som vil fungere i din bolig. Tiltakene i listen kan være oppført i en rangert rekkefølge etter hva rådgiver mener er mest effektivt eller hensiktsmessig. De prioriterte, mest effektive tiltak, bør utføres først for så å foreta kontrollmålinger. Eventuelle støttetiltak kan man ofte vente med til man for eksempel skal renovere.

5. Engasjer utførende firma med gode referanser og god bredde av tiltakstyper. Ofte vil du få kontrollmålinger med sporfilm etter tiltak med på kjøpet.

6- En rimelig digital radonmåler kan du kjøpe og henge opp i et rom hvor du tidligere har målt høyest radonnivå. Den vil forsikre at du er løpende oppdatert og at utførte tiltak holder radonnivået under kontroll.

Husk at mye av radoneksponering kan skje utenfor hjemmet - derfor bør du også måle radonnivået på din arbeidsplass.

For mer informasjon, besøk: radonlab.com