Om vinteren presser kald luft den varme luften ned mot bakken. Dette gjør at oppvirvling av støv, eksos og mye fyring lager partikler som legger seg i områder vi puster. Er været i tillegg tørt og med lite vind, vil ikke forurensningen blåse bort av seg selv.

– Dette kan føre til akutt forurensing, der forurensingsverdiene er så høye at de presenterer en helserisiko. Dette rammer spesielt barn, astmatikere og andre lungesyke, forteller Helle Stordrange Grøttum, helsefagssjef i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. (LHL)

Mange er utsatt

Hun forklarer at dårlig luftkvalitet ikke er bra for noen, men at de med hjerte og luftveissykdommer er mest utsatt.

– Det som gjør luftforurensing helseskadelig er at man puster inn partikler som irriterer overflaten av lungene. Dette fører til flere symptomer, blant annet at man blir tungpustet, som igjen fører til økt belastning på hjertet. Langvarig eksponering kan også bidra til utvikling av sykdom.

Studier viser at det er økt dødelighet blant disse utsatte gruppene i tiden etter akutte perioder med luftforurensing, forklarer Grøttum. Små barn er også spesielt utsatt når forurensingen blir ekstrem.

Pass på de minste

– Den tetteste forurensingen legger seg tett mot bakken, rundt det området barn puster. En voksen person trekker pusten i gjennomsnitt 20-30 ganger per minutt, for barn er det tallet dobbelt så høyt. I tillegg har de mindre luftveier, og det skal mindre til før de føler ubehag, forteller hun.  

Barn er i vekst; hvis man trekker inn forurensede partikler over tid, kan dette ramme nervesystemet og hemme utviklingen deres.

Grøttum påpeker at det finnes tiltak man selv kan gjøre for å unngå den verste luftforurensingen.

– Man må legge uteaktiviteter på et tidspunkt der det er mindre forurensning, det vil si utenom rushtrafikken. Bruk sidegatene, de er ikke så utsatt som de mest trafikkerte veiene. For de minste kan man bruke bæresele i stedet for vogn, det er viktig å få barna så høyt som mulig over bakken, forteller hun.

Myter du må unngå

Fysisk aktivitet gjør at man puster fortere og trekker luften lengre ned, derfor bør man søke til høyden hvis man ønsker å for eksempel trene utendørs. Mange tror det hjelper å dekke munnen med et skjerf, men dette er i følge Grøttum bare en myte.  

- Mange tror også de unngår forurensing hvis de selv sitter inne i en bil. Dette stemmer ikke.

– Det har liten effekt. Svevepartiklene er så små at man puster dem inn uansett. Mange tror også de unngår forurensing hvis de selv sitter inne i en bil. Dette stemmer ikke, forteller hun.

For å unngå luftforurensing innendørs, anbefaler hun lufte mot bakgården, og å unngå å lufte i det hele tatt i de verste periodene. 

– Man kan gå inn på luftkvalitet.info for å fortløpende finne ut hvor alvorlig luftforurensingen er i ditt område. Siden er drevet av Norsk institutt for luftforskning, og i vintermånedene kan man også få oppdateringer om luftkvaliteten via sms i noen byer, avslutter hun.