Rune Becher, Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Foto: privat

«Selv om de aller fleste ikke blir syke av dårlig inneklima, kan inneklimarelaterte risikoforhold føre til både ubehag og mistrivsel. En del vil også kunne oppleve forverring av eksisterende sykdom, og i noen tilfeller at sykdom utløses».

Dette står i Nasjonalt folkehelseinstitutts rapport 2013:7 Anbefalte faglige normer for inneklima. Denne rapporten er hovedsakelig en revisjon av tidligere kunnskapsgrunnlag, under ledelse av seniorforsker Rune Becher.

Følsomme grupper

Rapporten påpeker at det er viktig å forebygge og utbedre risikoforhold. Dette kan blant annet være fuktproblemer og muggvekst; en del kilder til flyktige organiske forbindelser, høy partikkelforurensning, radon og allergener.

– Utbedring må særlig prioriteres der hvor mange melder om helseplager som synes å ha en sammenheng med risikoforhold i lokalene hvor de oppholder seg.

Barn og unge mennesker blir lettere påvirket av forurenset luft enn friske voksne personer. Derfor er det spesielt viktig at inneklimaet er så godt som mulig i skoler og barnehager. Personer med luftveis­allergi eller hjerte-karsykdom er også følsomme grupper med hensyn til risikoforhold i inneklimasammenheng.

Inneklima angår alle

Sykdommer som kan forverres av dårlig inneklima er hyppige i befolkningen, uten at inneklimaet nødvendigvis er den vanligste årsaken til slik sykdom.

– Som oftest har slike sykdommer eller plager sin primære årsak i andre forhold enn inneklima. Påvirkning fra innemiljøfaktorer, hvis den er tilstrekkelig stor og langvarig, kan imidlertid være en årsak, ofte sammen med andre faktorer, sier Becher.

Folkehelseinstituttets rapport inneholder forslag til en rekke enkle og rimelige tiltak for å bedre inneklimaet i hjemmet.

– Studier viser for eksempel at sykelighet ved barneastma kan reduseres betraktelig ved bedre vaskerutiner, bruk av støvsugere og luftrensere med HEPA-filter samt informering og opplæring av foreldre.

Andre viktige og kanskje mer omfattende tiltak kan innebære å utbedre årsaker til fuktskader og innendørs oppvekst av muggsopp. Slike tiltak bør gjennomføres så raskt som mulig.

– Fra befolkningsstudier vet vi at det å bo eller oppholde seg over tid i innemiljøer der det forekommer fuktskader og muggvekst, er knyttet til økt risiko for luftveissykdom, sier Becher.