Det er tre årsaker til et fuktproblem i kjelleren. Vann som kommer ovenfra, kondens og lekkasjer innenfra, og kapillært oppsug – vann som suges opp fra grunnen. Drenering løser det første problemet, forebyggende tiltak og avfukter det andre, mens elektroder installert i murveggen er løsningen på det siste.

En lite kjent, men voksende metode for å holde kjelleren tørr, er elektrofysisk tørking av mur og kjellere.

- Det snakkes altfor lite om kapillært oppsug. Har man fukt i kjelleren, tenker de fleste på gravemaskin, knotteplast og drensrør som den åpenbare løsningen. Drenering fungerer godt til sitt formål, men er ikke alltid løsningen på fuktproblemet, sier Pål H Dobloug, daglig leder for Norges ledende aktør innen elektrofysisk tørking av mur og kjeller.

I kjellere det nylig har blitt brukt mye penger på drenering, har installasjoner av elektroder vært gjort i etterkant da kjelleren ikke har blitt tørr første runde.

Bli kvitt fukt i kjelleren gjennom naturlovene

Elektroosmose som fuktsperre er en velutprøvd metode for å tørke og stoppe fukttransport i porøse strukturer som betong, tegl og Leca i alle type bygninger.

- Akkurat som en svamp, har også all mur luftlommer i seg. Når grunnmuren står i fuktig grunn, suges vann sakte opp i murkonstruksjonen. Et tydelig tegn på dette er misfarging, saltutslag, sopp eller mur- og malingsflass nederst på muren. Enkelt forklart så stoppes dette oppsuget av vann ved å tilføre kjellermuren energi som er sterkere enn de kapillære kreftene som allerede finnes i muren, forklarer Dobloug. 

Elektroder installeres inn i veggen

En rekke elektroder borres inn i muren fra innsiden av kjellere. Elektrodene kobles til en kontrollenhet som automatisk stiller inn strømstyrken etter hvor fuktig muren er. Effekten kommer raskt og systemet fungerer videre som en permanent fuktsperre.

- Vi kommer alltid tilbake på en etterkontroll etter installasjon, for å måle fuktnivå og sjekke effekten. Nylig kom vi tilbake til en kjeller i et butikklokale i Bogstadveien, Oslo. Før installasjonen var kjelleren fuktig, utrivelig og helt ubrukelig. Nå har de personalrom der, og alle kommenterte at luften og innemiljøet også i butikken hadde blitt merkbart bedre. Fukt i seg selv er ikke farlig, men man skal ta konsekvensene av mikroorganismevekst som følge av fukt på alvor, avslutter Dobloug.

FAKTA

Tegn på kapittlært oppsug fra grunnen

  • Fuktigst nederst på mur (se etter misfarging, saltutslag, sopp og mur- og malingsflass)
  • Midt-/inneveggene og gulv er også fuktige
  • Spesielt fuktig i hjørner
  • Ny drenering, men det er fortsatt fuktig

Fukt vs. helsefare

  • Det svenske folkehelseinstituttet mener helseskadene fra skadelige avgasser fra mikroorganismevekst ved fuktskader er større enn ved røyking.
  • I en undersøkelse utført av NFBIB, ble det konstatert at mer enn 50 prosent av norske barns boliger hadde dårlig inneklima.
  • En rekke rapporter knytter nå mugg og dårlig inneklima til et bredt spekter av helseplager.

Helseplager som kan skyldes fukt og dårlig inneklima

Alveolitt, lungebetennelse, astma, hyppige luftveisinfeksjoner, bronkitt (akutt og kronisk), eksem og elveblest, feber, hoste (akutt og klinisk), «høysnue», allergisk og ikke-allergisk snue, tett nese, tørr hud, utslett og øyekatarr.

Kilde: Helsenytt for alle, sinnetshelse.no