- Vi hadde ingen mistanker om at noe var galt da vi flyttet inn i det nye huset vårt i Asker i august i fjor. Men siden planen var å leie ut sokkelleiligheten i kjelleretasjen satte jeg meg inn i hvilke regler som utleier må følge. Der sto det blant annet at man som utleier er ansvarlig for å dokumentere radonnivået i utleiedelen, sier Christian Theien.

Han anskaffet en digital radonmåler og satte i gang målinger på egenhånd. Resultatet var overraskende og nedslående:

- Jeg ble ganske overrasket da jeg så det første resultatet. Tiltaksgrensen for utleieboliger er under

100 becquerel, mens måleren min viste verdier på over 1000. Jeg flyttet måleren rundt til flere forskjellige rom i kjellerleiligheten, men resultatet var omtrent det samme uavhengig av hvilket rom jeg målte i, forteller han.

- De varierte fra cirka 800 til over 1000.

Fikk eksperthjelp

Christian hadde lest at radonverdiene kan svinge en del, men han ville ikke slå seg til ro med resultatene han hadde funnet, og det var i hvert fall ikke aktuelt å leie ut leiligheten så lenge radonverdiene lå på et så høyt nivå.

- Vi måtte få hjelp til å løse dette problemet og derfor ringte vi Radonkjeden, som er eksperter på radonområdet. Det aller første de gjorde var å foreta parallelle målinger, for jeg tenkte jo også at det kanskje kunne være noe galt med apparatet mitt, eller at det ikke var godt nok, men det var det naturligvis ikke. Verdiene viste like høye nivåer som de jeg hadde målt, fortsetter han.

På befaringen så representanten fra Radonkjeden nærmere på hvordan huset var konstruert. Basert på dette og de høye verdiene, anbefalte de å lage en radonbrønn som tiltak for å løse problemet.

Etablerte radonbrønn

Radonbrønner og radonsug er som oftest de mest effektive tiltakene, og senker radonnivået til under grenseverdien i 95 prosent av tilfellene der de benyttes. Statens strålevern anbefaler også radonbrønn som den sikreste metoden å redusere radonnivåene på. Metoden innebærer at gassen hindres i å komme inn i stedet for andre metoder som tynner ut radon som har kommet inn i bygget.

- Hele jobben med å lage radonbrønn tok bare en dag. Enkelt forklart lagde de et hull i betonggulvet i kjelleren, satte ned et rør i pukken under huset og koblet røret til en radonvifte. Systemet fungerer slik at det skapes et undertrykk under huset. Den farlige radongassen trekkes ut av grunnen og siver ikke lenger inn i huset, forklarer Christian.

Overraskende effektivt

Radonbrønnen hadde en umiddelbar effekt på radonnivået i leiligheten i kjelleren.

- Jeg målte radonnivået etter at det var gått en uke, og da var nivået sunket fra cirka 1000 becquerel til 10. Det var jo helt fantastisk. Jeg vet at radonnivåene kan endre seg litt over tid, så derfor skal jeg foreta en langtidsmåling, men effekten som radonbrønnen hadde viste seg å være veldig bra, så jeg regner ikke med at vi får noen overraskelser, sier han.

Ikke stol på radonkartene

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har utarbeidet egne radonkart som viser i hvilke områder det er størst sannsynlighet for at det finnes radon i Norge. Kartene gir bare en pekepinn på situasjonen i ditt distrikt, og er ikke gode nok til at man kan stole på dem. Den eneste måten å finne ut av om din bolig er i faresonen er å foreta målinger. Målingene kan du utføre selv, men det er smart å kontakte et firma som kan hjelpe deg med skikkelig måleutstyr og har fagkompetanse på området når dette skal gjøres. Da er du sikker på at resultatet blir riktig.

Leier ut med god samvittighet

- Jeg er veldig glad for at vi gjorde dette. Vi kunne aldri leid ut leiligheten hvis vi hadde visst at vi hadde et radonproblem. Nå er problemet løst og da kan vi leie ut med god samvittighet. Det er vi glade for, avslutter Christian.

For mer informasjon:

Radon i bolig og utleiebolig https://radonkjeden.no/radon/radon-i-bolig-hus-private-hjem-hjemme-enebolig/

Litt om tiltak mot radon https://radonkjeden.no/radontiltak/

Radonkart i noen spesielt utsatte områder https://radonkjeden.no/radonkart/

Nettbutikk – radonmålere https://radonkjeden.no/nettbutikk/