I januar i år hadde KLP forsikring invitert til kurs i praktisk HMS-arbeid. Blant deltakerne hadde Bærum kommune representanter fra eiendomsavdelingen og bedriftshelsetjenesten. De var opptatt av godt inneklima på skolene i Bærum, og etter foredraget til Astma- og allergiforbundet fikk de lyst til å angripe problematikken på en ny måte.

- Sånn startet dette samarbeidet, sier Kai Gustavsen i Astma- og allergiforbundet (NAAF), som er fagsjef for inneklima, HMS og miljørettet helsevern i NAAF.

Bruker ansatte i organisasjonen

Astma- og allergiforbundets metode innebærer å gjøre inneklima til en del av organisasjonsarbeidet.

- Vi inviterer de som er i organisasjonen til å være med i dette arbeidet uten at det skal være så vanskelig og uten at det behøver å koste noe. Ved å ta med driftspersonell, renholdere, pedagogene og bedriftshelsetjenesten i dette arbeidet, så får plutselig rektor mange flere hender som kan være med å løse utfordringene, forklarer Gustavsen.

- Det er en rekke tiltak vi kan iverksette før vi begynner å bruke store penger på investeringer og roper om hjelp.

Eksempler på billige, men effektive tiltak er blant annet å senke temperaturen til et nivå som er passende for læringsmiljøet. For høye temperaturer fører til dårlig konsentrasjon. Et annet tiltak kan være å bruke innesko. Da får man mindre støv og skitt som blir dratt rundt i rommene og renholdet blir enklere. Påse at vann fra nedløp ikke fukter grunnmuren, men dreneres effektivt vekk.

- Pedagogene kan for eksempel få elevene til å løfte stolene opp på pultene sine og fjerne organisk avfall fra klasserommet når dagen er slutt. Da blir også jobben til renholdspersonalet enklere og elevene får bedre luftkvalitet i rommet. Det er en rekke slike tiltak vi kan iverksette før vi begynner å bruke store penger på investeringer og roper om hjelp, sier Gustavsen.

På Bryn og Hammerbakken skole så vi at det var gode rutiner for å byttet filter i ventilasjonsanlegget. Skolen bruker gode filtre som stopper støv og dette er eksempel på et tiltak som skal innarbeides i skolens internkontroll slik at elever og ansatte ser at skolens «lunger» blir vedlikeholdt.

Godt forankret prosjekt

Rektoren på Bryn og Hammerbakken skole, Rolf Eriksen, inviterte de ansatte til informasjonsmøte i august, før prosjektet skulle starte. De ansatte synes rektors initiativ til et prosjekt med praktisk handling, medvirkning og dokumentasjon virket nyttig. På møtet orienterte også NAAF om prosjektet sammen med bedriftshelsetjenesten. Det bidro til økt forståelse for tematikken og til å forankre prosjektet i organisasjonen.

- Siden det er så mange som er involvert i dette prosjektet, så opplever vi at vi får til både medvirkning og samarbeid. Det skaper engasjement. Dessuten ser vi jo at problemstillinger som kommer opp blir håndtert, sier Liv Brandsvik Weisser i bedriftshelsetjenesten i Bærum.

Tiltak som treffer

- Vi har med de som faktisk kan gjøre noe med de sakene som dukker opp. Det betyr at vi treffer godt på tiltakene. Mange av tiltakene kan gjennomføres veldig raskt, så veien fra observasjon til handling er kort der det finnes tiltak som kan gjøres innenfor årets budsjett. Større saker som koster mer må inn i vedlikeholdsplan for bygget og tas med i budsjettarbeidet. Men det er mye vi kan gjøre selv, sier Weisser.

- I Bærum har de innsett at de har masse egne ressurser som de kan dra nytte av, for eksempel bedriftshelsetjenesten som skal ivareta arbeidstakerne og miljørettet helsevern som følger elevene. Når disse gruppene samarbeider med rektor og byggforvalteren om felles målsetninger, ja da blir resultatet bra, avslutter Gustavsen.