Etterspørselen etter alternative behandlinger mot cøliaki er stor, og mange cøliakere har plager til tross for et glutenfritt kosthold. Sammen med internasjonale forskere har cøliakiforskere fra Oslo tatt tak i denne problemstillingen.

- Vi er med på en studie som prøver ut dette nye medikamentet, sier Knut Lundin, overlege og førsteamanuensis på OUS Rikshospitalet. Det har blitt utviklet to enzymer som effektivt kan bryte ned gluten og som kan gis sammen med mat. Medikamentet blir testet ut som et tilskudd i maten, for å blokkere ut den type gluten som, selv om de lever glutenfritt, gir mageplager og totteforandringer.

- Vi håper dette kan gi etterlengtede svar på om medikamentet kan bidra til bedre kontroll på plagene til disse pasientene.

I forskningsgruppen til professor Ludvig M. Sollid på Senter for Immunregulering, der Lundin også er medlem, forskes det nå på en ny og mer følsom blodprøvetest som gir et tydeligere svar på om man har cøliaki, er glutenfølsom eller for å utelukke gluten som faktor i sykdomsbildet. Her blir det tatt vevsprøver av tarmen til en cøliaker for å se på antistoffene.

- Itillegg studeres det på muligheten for å teste positivt eller negativt på cøliaki ved å farge immunceller. En slik test vil kunne slå ut på cøliaki selv om pasienten allerede har gått over til glutenfri kost. Med dagens tester kan det i noen tilfeller være meget vanskelig å påvise cøliaki om kostholdet allerede er glutenfritt.

- Vi anbefaler alle å teste seg med en blodprøve hos sin lege før de starter med glutenfri kost, sier Lundin.