- Forskerne mener at det er så mange som en til to prosent av befolkningen som har cøliaki, det tilsvarer rundt 100 000 personer. Det bekymringsfulle er imidlertid at færre enn 20 000 er diagnostisert. Da har vi med andre ord kanskje 80 000 som går der ute med store plager uten helt å vite hvorfor sier Knut H. Peterson som er generalsekretær i Norsk cøliakiforening (NCF).

En annen gruppe er de som har ikke-cøliakisk glutensensitivitet som er en auto immun sykdom, og da reagerer man også på gluten. Denne tilstanden er vanskelig diagnostisere siden det ikke finnes noen gode diagnostiske tester.

- Tynntarmens slimhinne blir heller ikke betent og tarmtottene er normale og ikke redusert som ved cøliaki. Tilstanden kalles derfor ikke-cøliakisk glutensensitivitet og ser ut til å være mye vanligere enn cøliaki. Den kan muligens omfatte så mange som fem til syv prosent av befolkningen, det betyr 350 000 mennesker, så antallet er betydelig.

Diagnostiseres for sent

- Dessverre ser vi ofte at legene ikke ser etter cøliaki når pasientene har problemer med magen, det er veldig vanlig at de leter etter andre årsaker isteden. Mange leger råder pasientene om å prøve å spise glutenfritt, men det er ingen god løsning. For når gluten forsvinner ut av kostholdet, så forsvinner også problemene og da får man jo ikke stilt noen ordentlig diagnose etterpå, forteller Peterson.

Norsk Cøliakiforening arbeider langs to spor. Det ene er informasjonsarbeid mot leger og helsearbeidere  slik at de kan få bedre kunnskap og bli flinkere til å stille riktig diagnose. Informasjonsarbeid mot de som lager mat i restauranter og storkjøkken er også en viktig del av arbeidet. Foreningen har 10 100 medlemmer og ungdomsforeningen teller rundt 2 000. Den viktigste oppgaven foreningen har er å lære medlemmene teknikker som gjør dem i stand til å leve et godt glutenfritt liv.

Vil du lese mer? Se www.ncf.no