- Denne astmaen rammer cirka fem prosent av astmapasientene, og den er så hissig at selv med optimal tradisjonell behandling klarer vi ikke å få kontroll på den, sier Birger N. Lærum som er overlege i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og førsteamanuensis ved K2, Universitetet i Bergen.

Tidligere nærmest teppebombet man pasientene med høye doser kortison.

- Dosene var så høye at hele kroppen ble påvirket, og det kunne også gi en rekke bivirkninger i form av hevelser, fettomfordeling, benskjørhet og psykiske reaksjoner, forklarer Lærum.

Ny behandlingsform

Kortisontabletter og sprøyter brukes fortsatt, men da er det ofte som den aller siste utvei når ingenting annet gir effekt. Nye medikamenter har imidlertid gitt gode resultater for mange pasienter.

- De nye medisinene fungerer nesten som målsøkende raketter og er en injeksjonsbehandling med medisiner som blokkerer den spesifikke astmabetennelsen. Det finnes et par ulike hovedtyper av disse medisinene, men fellesnevneren er at dette er en biologisk behandling bestående av monoklonale antistoffer, og er utviklet som de mest moderne kreftmedisinene som det har vært en del omtale rundt i det siste, sier Lærum.

Foreløpig er medisinen så dyr at det må søkes spesielt om å få benytte den. Til gjengjeld ser den ut til å ha god effekt på mer enn halvparten av de som har de mest alvorlige formene for astma.

- Dessverre er det alt for få som blir tilbudt disse nyeste behandlingsmetodene, og det er synd for det er mange som kunne hatt veldig god nytte av dem, fortsetter Lærum.

Bronkial termoplastikk

- Dette er en behandling som er forbeholdt de med mest alvorlig astma og hvor alt annet er forsøkt uten ønsket resultat. Da går vi inn med et spesielt kateter via fiberoptikk (bronkoskop) og varmer opp bronkiene i lungene til 65 grader. Behandlingen gjør at noe av den glatte muskulaturen reduseres, og det er dette som gir den veldige tettheten ved astma, avslutter Lærum.