Av Grethe Amdal, helsefaglig rådgiver.

Astma er en av de vanligste kroniske sykdommene og kan oppstå i alle aldre, fra spedbarnsalder til høy alderdom. I Norge er forekomsten cirka åtte prosent blant voksne. Årsakene til astma er komplekse og et samspill mellom arv og ulike miljøfaktorer. Astma kan gi symptomer som gjentatte episoder med hoste, piping, tetthet i brystet, og tung pust eller surkling - særlig om natten, tidlig om morgenen eller etter fysisk aktivitet.

Behandling

Årlig blir rundt 5000 kvinner med astma gravide. I svangerskapet opplever noen få en viss bedring av astma, mens de fleste har uendret eller også forverret sykdom. Mange gravide kvinner med astma reduserer forbruket av astmamedisiner, først og fremst kortison til inhalasjon, men manglende eller feil behandling kan innebære en større risiko for skade både på mor og foster, enn om man bruker medisiner som er anbefalt av lege.

Mor og baby har det best hvis astmaen er under kontroll. I praksis betyr det en best mulig medisinsk astmabehandling, samt å utsette seg for færrest mulig infeksjoner, irriterende stoffer (røyking, luftforurensning, og så videre) og det man vet man er allergisk overfor.  De aller fleste kan fortsette med samme behandling som før graviditeten.

Røyking i svangerskapet

Hvis man røyker når man er gravid kan det føre til at astmaen blir verre. Samtidig gir det økt risiko for at barnet utvikler astma. Røyking øker også faren for spontanabort, forliggende morkake, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Passiv røyking kan gi de samme negative konsekvensene, derfor bør man i størst mulig grad unngå å oppholde seg i rom hvor det røykes.

Komplikasjoner

Ubehandlet eller ikke-kontrollert astma hos mor gir den største risikoen for komplikasjoner i svangerskapet som også kan ramme babyen. Eksempler er anfall med for lavt oksygen i blodet, svangerskapsforgiftning og lav fødselsvekt. Undersøkelser viser at de som ikke behandles med steroider (kortison til inhalasjon), får barn med gjennomsnittlig 25 prosent lavere fødselsvekt enn de som får behandling.

Hvis man planlegger å bli gravid, eller er gravid, er det lurt å ta kontakt med legen for råd og oppfølging under svangerskapet. For de som er gravide og opplever tegn til forverring av astmaen, er det viktig å ta kontakt med legen tidlig for ny vurdering av videre behandling. Det er imidlertid svært få som opplever alvorlige forverringer, og for de aller fleste er astma ingen hindring for å få barn og ha et normalt svangerskap.

Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) gir produsent-uavhengig legemiddelinformasjon og gode råd om legemiddelbruk ved astma i svangerskap og amming.