Astma er en folkesykdom som 200 000 er rammet av i Norge. Sykdommen er vanligst blant barn, og 10 - 20 prosent av barna har astma som små. I den voksne befolkningen er det mellom seks og åtte prosent som har sykdommen.

- En del vokser det av seg, men det er også mange som opplever at astmaen kommer og går i bølger gjennom livet, sier Birger N. Lærum som er overlege i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og førsteamanuensis ved K2, Universitetet i Bergen.

En stille revolusjon

I dag får mange av de som er rammet av astma en veldig god oppfølging, og det har nærmest skjedd en stille revolusjon etter at de fleste allmennleger har skikkelig måleustyr og kan foreta spirometri som hjelper dem med å stille korrekt diagnose.

- Veldig mange pasienter opplever at de er godt ivaretatt av fastlegen sin, og behandlingen har blitt atskillig bedre de 20 siste årene, forteller Lærum.

- Nå er det for eksempel sjelden at vi ser innleggelser som følge av astma.

En gruppe faller utenfor

Overlege Lærum mener allikevel at det er grunn til bekymring fordi mange astmapasienter faktisk venner seg til å ha mer plager enn nødvendig. En liten gruppe har også det som kalles "ikke-kontrollert-astma". Da har de daglige symptomer, noe som gjør at de kan oppleve begrensninger både i forhold til fritidsaktiviteter og jobb, og får hyppige alvorlige forverringer og må innlegges på sykehus. 

- Det er gjort en europeisk studie med over 8 000 deltakere, der også nordmenn er med. Studien bekreftet at det er en alt for stor andel i denne pasientgruppen som ikke får full kontroll på sykdommen sin. Resultatene viste at 80 prosent trodde at de hadde kontroll på sykdommen, men etterhvert som spørsmålene i undersøkelsen gikk mer i dybden, viste det seg at det bare var 20 prosent som virkelig hadde god kontroll, forklarer Lærum.

Kan få kontroll på mange tilfeller

Alle er ikke klar over at det i mange tilfeller er gode muligheter til å få god kontroll på sykdommen. Mange, både leger og pasienter, tenker at: "Ja, ja, noen plager må jeg vel tåle hvis jeg først har astma." Disse holdningene kan stå i veien for en optimalisert behandling.

- Å få til en behandling som er helt optimal for pasientene er både tidkrevende og vanskelig. Blant annet er det vanskeligere å ta inhalasjoner enn det er å ta en tablett. Det er heller ikke alltid kjent at det er mulig å kombinere flere ulike typer medisiner for å få kontroll på situasjonen. Dette handler også om å få kontroll på allergi, sier Lærum. Noen pasienter trenger også allergivaksinasjon.

For å få full kontroll må man først erkjenne at her er det et problem, og for det andre er det viktig at pasientene tar medisinene sine hver dag og at de tas riktig. Det tredje som det er viktig å være oppmerksom på, er at andre sykdommer kan forverre astma. Det siste punktet er å ta i bruk ulike kombinasjoner av moderne preparater.