– Vi antar at vi nå har omkring en million pollenallergikere som lider av allergisk rhinitt, og langt de fleste behandles i allmennpraksis. Mange av disse får dessverre ikke en optimal behandling, sier Hans-Jørgen Malling.

Lappeløsninger

Han mener at alt for mange allergikere utsettes for lappeløsninger, hvor de blir fylt med medisin, som sikkert hjelper, men det helbreder ikke pasientene.

– Historisk sett hadde vi ikke annet enn allergivaksinasjon for 100 år siden, men så kom antihistaminene, nasal steroidene med mer, og dermed ble pasientene fylt med symptomatiske medisiner. De er enkle å ta, de virker, men kurerer ikke. På 80- og 90-tallet ble det færre og færre leger som behandlet med allergivaksinasjon, men innenfor de siste 10 til 15 år har adskillige studier vist at allergivaksinasjon helbreder. Derfor har også interessen for behandlingen steget betydelig i flere fagkretser, mens mange av de allmennpraktiserende leger i stor utstrekning mener at det ikke virker. Men det er tull. Det virker bedre enn alt annet, sier Malling.

Tidlig i forløpet

Han mener at pollenallergi er landets dyreste sykdom, fordi den primært rammer barn og unge voksne. Deres evne for innlæring og prestasjoner på skolen nedsettes med omtrent 20 prosent. – En vanlig forkjølelse varer kanskje 4-5 dager, mens pollenallergi gjerne står på i 4 til 5 måneder. Dette koster samfunnet og den enkelte dyrt, at så mange lever med nedsatt kraft over så lang tid hvert år.

- Jeg mener at man som lege bør overveie allergivaksinasjon på et så tidlig tidspunkt som mulig.

– Allergipasientene er avhengig av sine medisiner, men de får som regel ikke velge hvilken. Jeg mener at man som lege bør overveie allergivaksinasjon på et så tidlig tidspunkt som mulig. Man risikerer å bli verre og verre av sykdommen som kan utvikle seg til astma, så derfor gjelder det å komme ondskapen til livs og få immunforsvaret satt på riktig spor igjen, forklarer Malling.

Ingen unnskyldninger                                                                                                                             

- Mange frykter bivirkninger?
– Dersom man sprøyter allergener inn i kroppen, skal man naturligvis alltid være forberedt på en eventuell anafylaksi. Men så lenge man vet hva man har med å gjøre, er det ikke farlig. Dessuten har man jo nå også muligheten til å gi allergivaksinasjon i tablettform, som har en langt lavere risiko. Dilemmaet er at det foreløpig kun er til gress, men det har samme effekt som injeksjoner. Så det finnes ingen unnskyldninger for ikke å ta behandlingen i bruk.